WirtualneMedia.pl

Portal o mediach, reklamie, internecie, PR
Nr 1 w Polsce

Dyskusje dotyczące Telekomunikacji

Moderatorzy: Moderator, Robin

Awatar użytkownika
walter
 

"Era kasy" - 8,5 mln do wygrania w wakacyjnej loterii sieci Era

walter Pon Maj 24, 2010 7:37 am

tylko Orange ;)
Awatar użytkownika
riki
 

Re: "Era kasy" - 8,5 mln do wygrania w wakacyjnej loterii sieci Era

riki Śro Maj 26, 2010 1:06 pm

to wielki kant era oszukuje , strona era kasy cały czas "przerwa techniczna" niech ich szlag trafi
Awatar użytkownika
tadeo
 

Re: "Era kasy" - 8,5 mln do wygrania w wakacyjnej loterii sieci Era

tadeo Śro Maj 26, 2010 4:52 pm

Fajny pomysł z tą loterią w Erze, nie powiem... tylko strasznie przypomina mi tą loterie w Orange. Ciekawe czy planują wprowadzić coś w stylu środy z orange, bo kurczę zawsze muszę z telefonu siostry wysłać te smsy żeby pójść do kina
Awatar użytkownika
kris
 

Re: "Era kasy" - 8,5 mln do wygrania w wakacyjnej loterii sieci Era

kris Wto Cze 01, 2010 1:24 pm

jedno wielkie naciąganie , wysłałem dwa sms a ciągle piszą o o jeszcze bo tak nie ma szans , nie dajcie się nabrać (naciągnąć)
Awatar użytkownika
spacer
 

Re: "Era kasy" - 8,5 mln do wygrania w wakacyjnej loterii sieci Era

spacer Śro Cze 02, 2010 1:24 pm

Loterię era-kasy prowadzi nie ERA tylko firma Avantis SA ul. Królewska 16 Warszawa. (wypis z regulaminu) A oto goście którzy czerpią z tego zyski: (wypis z KRS 0000253675 ZUBIK PRZEMYSŁAW TADEUSZ CZŁONEK ZARZĄDU KISIEL PIOTR FRANCISZEK PREZES ZARZĄDU WITAN ARTUR CZŁONEK ZARZĄDU SOPRYCH MACIEJ CZŁONEK ZARZĄDU Jesteś nękany smsami, czujesz się oszukany, masz wrażenie, że ktoś chce wyłudzić od Ciebie pieniądze? To porozmawiaj z tymi panami i się ich zapytaj dlaczego to robią bliźniemu swemu.
Awatar użytkownika
halinka289
 

Re: "Era kasy" - 8,5 mln do wygrania w wakacyjnej loterii sieci Era

halinka289 Nie Cze 06, 2010 11:07 pm

oszustwo juz mi napisali ze dyrektor mi wypisuje czek na 50 000 tys to jest
jawne złodziejstwo oskubali mnie na 200złotych
Awatar użytkownika
Asia
 

Re: "Era kasy" - 8,5 mln do wygrania w wakacyjnej loterii sieci Era

Asia Pon Cze 07, 2010 2:48 pm

To prawda ze Era kasy to jest oszustwo tesz dostalam sms ze moj numer zostal wylosowany tylko wysli sms na tak i wygrasz wyslalam sms a teraz juz 3 dzien dostaje sms z Menedzer Dzialu Finasowego o potwierdzenie zeby znow wyslaci sms na Tak to jest tylko naciaganie ludzi a w internecie sprawdzilam ze jeszcze nikt od maja nie wygral zadnych piniedzy lepiej zagraci w lotto to mozna tam zawsze cos wygrac pozdrawiam
Awatar użytkownika
tes
 

Re: "Era kasy" - 8,5 mln do wygrania w wakacyjnej loterii sieci Era

tes Wto Cze 08, 2010 11:03 am

jedno wielkie oszustwo, chodzi tylko o wysyłanie kolejnych esemesów, nacieganie esemesami o wygraniu 50000 zl
Awatar użytkownika
roman
 

Re: "Era kasy" - 8,5 mln do wygrania w wakacyjnej loterii sieci Era

roman Wto Cze 08, 2010 8:57 pm

Zgadzam się tez mnie oszukali straciłem 100 zł.jawne oszustwo powinni być odpowiednio za to karani i zwrócić pieniądze podwójnie,brak słów!!!!!
Awatar użytkownika
neks
 

Re: "Era kasy" - 8,5 mln do wygrania w wakacyjnej loterii sieci Era

neks Wto Cze 08, 2010 10:03 pm

za zezwolenie jawnego oszustwa ERA powinna pójść z torbami -jak można nabijać swoich klientów którzy ich utrzymują, przestanę być ich krową dojną.
Awatar użytkownika
Yorik
 

Re: "Era kasy" - 8,5 mln do wygrania w wakacyjnej loterii sieci Era

Yorik Śro Cze 09, 2010 11:47 am

Era Kasy. Na yluidznie pieniedzy, na poswiadczenie nieprawdy sa odpowiednie paragrafy. Mozna by z tym isc do sadu. Nie kasujcie otrzymanych sms-ow! Posluzaza dowod w sprawie!
Awatar użytkownika
Piotr K-ce
 

Re:

Piotr K-ce Czw Cze 10, 2010 10:19 am

to co składamy wspólny pozew? będzie łatwiej
Awatar użytkownika
Yorik
 

Re: Erakasy= Piotr K-ce

Yorik Czw Cze 10, 2010 1:20 pm

Bardzochetnie sie przylacze. Mam wszyskie SMS-y od nich gdzie wyraznie pisze kto , co, ile itd.
Awatar użytkownika
KOLOO
 

Re:;)

KOLOO Czw Cze 10, 2010 4:38 pm

Regulamin LOTERII AUDIOTEKSOWEJ
„ERA KASY”
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w
Loterii Audioteksowej pod nazwą: „ERA KASY”, (zwanej dalej "Loterią”).
2. Loteria organizowana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku
o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540), na podstawie zezwolenia
wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.
3. Organizatorem Loterii jest AVANTIS S.A., z siedzibą w Warszawie (00-103), przy
ulicy Królewskiej 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000253675, Numer NIP 527-23-17-216, w dalszej
części Regulaminu zwana „Organizatorem”.
4. Loteria jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od dnia
22 maja 2010 roku, do dnia 26 października 2010 roku.
5. Osoba biorąca udział w Loterii (zwana dalej "Uczestnikiem") akceptuje wszystkie
postanowienia Regulaminu.
6. Uczestnikiem Loterii moŜe być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba prawna i jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej w rozumieniu art. 33[1] kodeksu cywilnego, z
siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będąca Abonentem lub
UŜytkownikiem Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (w
dalszej części zwana „Operatorem”), w rozumieniu "Regulaminu Świadczenia Usług
Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o." lub „Regulaminu
Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów” lub "Regulaminu
usługi Heyah" (w dalszej części zwana „Klientem”). W Loterii mogą wziąć udział
tylko zarejestrowani uŜytkownicy Era, Tak Tak lub Heyah posiadający na karcie SIM
Tak Tak lub Heyah środki niezbędne do udziału w Loterii, z wyłączeniem
pracowników i przedstawicieli Organizatora, Operatora oraz innych podmiotów
biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii na zlecenie
Organizatora, a takŜe wstępnych, zstępnych, małŜonków, rodzeństwa, osób
pozostających w faktycznym poŜyciu i osób pozostających w stosunku
przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora oraz innych
podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii na
zlecenie Organizatora.
7. Wszystkie wiadomości SMS, w ramach uczestnictwa w Loterii, Uczestnik wysyła na
odpłatny numer telefonu 7400 lub inny numer telefonu Premium SMS, wskazany
przez Organizatora w materiałach reklamowych i promocyjnych dotyczących Loterii.
8. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS na numer telefonu 7400 wynosi 4 zł. + 22%
VAT (4,88 zł. brutto). Koszt wysłania jednej wiadomości SMS na inny numer
telefonu Premium SMS, wskazany przez Organizatora w materiałach reklamowych i
promocyjnych dotyczących Loterii, będzie kaŜdorazowo podany przez Organizatora
w materiałach promujących Loterię, wraz z informacją o takim numerze.
9. Uczestnicy mogą wyrazić zgodę na opublikowanie, w celach reklamowych lub
marketingowych Organizatora oraz Operatora ich danych osobowych, wizerunku lub
głosu, za pomocą środków masowego przekazu lub środków komunikacji
elektronicznej. W przypadku wyraŜenia takiej zgody nie są oni uprawnieni do
otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu. WyraŜenie powyŜszej zgody nie jest
warunkiem otrzymania nagrody w Loterii.
§ 2
Komisja Nadzoru
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Loterii, a w szczególności w
celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Loterii oraz wyłonienia laureatów
Loterii, Organizator powoła Komisję Nadzoru i ustanowi regulamin jej działania. W
skład Komisji Nadzoru wejdą dwie osoby wyznaczone przez Organizatora oraz osoba
nadzorująca urządzenie i przebieg Loterii, posiadająca wydane przez Ministra Finansów
stosowne świadectwo zawodowe.
§ 3
Zasady uczestnictwa w Loterii.
1. Warunkiem uczestnictwa w Loterii jest przesłanie swojego zgłoszenia, w formie
wiadomości SMS, o dowolnej treści np.: ERA, w okresie: od dnia 22 maja 2010 roku,
od godziny 0.00, do dnia 29 sierpnia 2010 roku, do godziny 23.59:59, na odpłatny
numer 7400 lub na inny numer wskazany w materiałach reklamowych i promujących
Loterię, w dalszej części zwane „Zgłoszeniem”. Zgłoszenie moŜe być dokonane
równieŜ za pomocą WAP Premium oraz IVR Premium (połączenie głosowe o
podwyŜszonej opłacie) w sposób opisany w materiałach reklamowych i promujących
Loterię. Osoba, która dokonała Zgłoszenia, zgodnie z Regulaminem, staje się
Uczestnikiem Loterii. Uczestnik jest identyfikowany na potrzeby Loterii poprzez
numer telefonu komórkowego, z którego wysłał Zgłoszenie. Jeden i ten sam numer
telefonu komórkowego jest w czasie trwania Loterii przypisany do jednego
Uczestnika.
2. WaŜne są jedynie Zgłoszenia wysłane na numer: 7400 lub na inny numer wskazany w
materiałach reklamowych i promujących Loterię, z telefonu komórkowego z aktywną
kartą SIM/USIM w sieci Operatora, z zastrzeŜeniem postanowień § 3 pkt 9, pkt 10,
pkt 15 Regulaminu.
3. Jeden Uczestnik moŜe dokonać nieograniczonej liczby Zgłoszeń. KaŜde ze Zgłoszeń
bierze udział w Loterii.
4. KaŜde Zgłoszenie przesłane na odpłatny numer 7400 lub na inny numer wskazany w
materiałach reklamowych i promujących Loterię jest rejestrowane w systemie
teleinformatycznym Organizatora, z odpowiednią liczbą punktów, przyznaną zgodnie
z zasadami określonymi w Regulaminie, dających uprawnienia do udziału w
losowaniu nagród, zwanych w dalszej części Regulaminu Losami. Uczestnik
uzyskuje za pierwsze i kaŜde kolejne Zgłoszenie, wysłane przez Uczestnika na numer
7400 lub na inny numer wskazany w materiałach reklamowych i promujących
Loterię, 10 Losów dających uprawnienia do udziału w losowaniu nagród, z
zastrzeŜeniem postanowień punktów § 3 pkt 5 i pkt 6 Regulaminu.
5. Organizator zastrzega moŜliwość zwiększenia ilości Losów, dających Uczestnikom
uprawnienia do udziału w losowaniu nagród, w związku z wysłaniem przez nich
Zgłoszenia na odpłatny numer 7400 lub na inny numer wskazany w materiałach
reklamowych i promujących Loterię. Zwiększenie ilości Losów przyznawanych za
przesłane Zgłoszenie będzie dotyczyło wszystkich Uczestników spełniających
warunki będące podstawą zwiększenia liczby przyznawanych Losów. O moŜliwości i
warunkach uzyskania zwiększonej liczby Losów za przesłanie Zgłoszenia Uczestnicy
zostaną poinformowani za pomocą zwrotnej wiadomości SMS.
6. Organizator moŜe według własnego uznania, w czasie trwania Loterii, określać
przedziały czasowe w ciągu dnia, w których przesłane przez Uczestników Zgłoszenie
będzie rejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora z większą niŜ 10
liczbą Losów dających uprawnienie do udziału w losowaniu nagród organizując sesje
bonusowe. Organizator będzie kaŜdorazowo informował o zamiarze wprowadzenia
sesji bonusowych, przesyłając do Uczestników w danym dniu wiadomość SMS.
7. KaŜde przesłane Zgłoszenie zostanie potwierdzone przez Organizatora SMS-em
zwrotnym, bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia.
8. Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do Uczestników, w kaŜdym dniu
trwania Loterii, maksymalnie do pięciu dodatkowych wiadomości SMS, w
odpowiedzi na przesłane przez Uczestnika Zgłoszenie na odpłatny numer 7400 lub na
inny numer wskazany w materiałach reklamowych i promujących Loterię.
Dodatkowe wiadomości SMS będą zawierały informacje o wprowadzeniu sesji
bonusowych, premiowanych dodatkowymi Losami i moŜliwości uzyskania
dodatkowej ilości Losów, w przypadku wysłania przez Uczestnika Zgłoszenia na
numer 7400 lub na inny numer wskazany w materiałach reklamowych i promujących
Loterię w określonym przedziale czasowym oraz innych premiach i grach
dodatkowych wprowadzonych przez Organizatora, pozwalających na uzyskanie
dodatkowych Losów.
9. Organizator zastrzega moŜliwość wprowadzenia nieodpłatnego zarejestrowania się w
Loterii, poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer 8009. W takim przypadku,
Organizator poinformuje w wiadomości SMS, Abonentów i UŜytkowników sieci
Operatora, o uruchomieniu numeru 8009, na który będą mogli wysłać nieodpłatną
wiadomość SMS i w ten sposób zarejestrować się w Loterii. W odpowiedzi na SMS,
przesłany na nieodpłatny numer 8009, Abonenci i UŜytkownicy otrzymają od
Organizatora potwierdzenie, za pomocą zwrotnej wiadomości SMS, z informacją, Ŝe
ich numer telefonu został zarejestrowany.
10. Wysłanie nieodpłatnej wiadomości SMS na numer 8009 nie jest toŜsame z
przystąpieniem do Loterii i nie uprawnia, z zastrzeŜeniem postanowień § 3 pkt 15
Regulaminu, do udziału w losowaniu nagród. Wysłanie nieodpłatnej wiadomości
SMS na numer 8009 skutkować będzie wyłącznie rejestracją i uzyskaniem
moŜliwości otrzymywania informacji na temat Loterii. W celu zgłoszenia udziału w
Loterii i uzyskania prawa do udziału w losowaniu, Abonent lub UŜytkownik
powinien przesłać Zgłoszenie na odpłatny numer 7400 lub na inny numer wskazany
w materiałach reklamowych i promujących Loterię.
11. Organizator, w odpowiedzi na przesłany przez Abonenta lub UŜytkownika SMS na
bezpłatny numer 8009 moŜe wysłać, w kaŜdym dniu trwania Loterii, maksymalnie do
pięciu dodatkowych wiadomości SMS, zawierających informacje o moŜliwości
przesłania SMS-a na odpłatny numer 7400 lub na inny numer wskazany w
materiałach reklamowych i promujących Loterię, wprowadzeniu czasu
premiowanego dodatkowymi Losami i moŜliwości uzyskania dodatkowej ilości
Losów, w przypadku wysłania przez Uczestnika wiadomości SMS na odpłatny numer
7400 lub na inny numer wskazany w materiałach reklamowych i promujących Loterię
w określonym przedziale czasowym oraz innych premiach wprowadzonych przez
Organizatora, pozwalających na uzyskanie dodatkowych Losów uprawniających do
udziału w losowaniu.
12. W trakcie trwania Loterii, kaŜdy Uczestnik ma moŜliwość zdobycia dodatkowych
Losów za zaproszenie do udziału w Loterii innej osoby, o ile spełnia ona warunki
uczestnictwa w Loterii określone w § 1 pkt 6 Regulaminu i nie jest jeszcze
Uczestnikiem Loterii. Organizator moŜe przesłać do Uczestników wiadomość SMS
zawierającą informację o moŜliwości zaproszenia innej osoby, spełniającej warunki
uczestnictwa w Loterii, do udziału w Loterii i o moŜliwości zdobycia z tego tytułu
dodatkowych Losów. W przypadku, gdy zaproszona przez Uczestnika osoba
przystąpi do Loterii wysyłając Zgłoszenie na odpłatny numer 7400 lub na inny numer
wskazany w materiałach reklamowych i promujących Loterię i wpisując w niej
numer telefonu Uczestnika zapraszającego, Uczestnik zapraszający oraz Uczestnik
zaproszony otrzymują jednorazowo po 500 dodatkowych Losów, które zostaną
przyznane Uczestnikowi zapraszającemu i Uczestnikowi zaproszonemu w dniu, w
którym Uczestnik zaproszony przystąpi do Loterii. Uczestnik moŜe tylko
jednokrotnie wskazać ten sam numer MSISDN osoby zapraszanej.
13. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Uczestnikom dodatkowych Losów w
przypadku wzięcia przez nich udziału w grze dodatkowej, polegającej na udzielaniu
odpowiedzi na pytania Organizatora, przesłane w treści wiadomości SMS do
wszystkich Uczestników. W przypadku udzielenia prawidłowej odpowiedzi na
zadane przez Organizatora pytanie, kaŜdy Uczestnik będzie miał moŜliwość zdobycia
dodatkowych Losów, w liczbie określonej kaŜdorazowo przez Organizatora, w treści
wiadomości SMS, zawierającego zadane pytanie.
14. W trakcie trwania Loterii, od dnia 22 maja 2010 roku do dnia 14 sierpnia 2010 roku,
kaŜdy Uczestnik moŜe uzyskać dodatkowe Losy za dokonane doładowania karty
SIM, według poniŜej opisanych zasad:
a) doładowanie w wysokości od 5 zł. (pięciu złotych) do 19,99 zł. (dziewiętnastu
złotych dziewięćdziesięciu dziewięciu groszy) – 200 (dwieście) Losów;
b) doładowanie w wysokości od 20 zł (dwudziestu złotych) do 29,99 zł (dwudziestu
dziewięciu złotych dziewięćdziesięciu dziewięciu groszy) – 1.000 (tysiąc) Losów;
c) doładowanie w wysokości od 30 zł (trzydziestu złotych) do 49,99 zł. (czterdziestu
dziewięciu złotych dziewięćdziesięciu dziewięciu groszy) – 2.500 Losów;
d) doładowanie w wysokości od 50 zł (pięćdziesięciu złotych) do 99,99 zł
(dziewięćdziesięciu dziewięciu złotych dziewięćdziesięciu dziewięciu groszy) –
4.500 Losów;
e) doładowanie w wysokości od 100 zł (stu złotych) do 149,99 (stu czterdziestu
dziewięciu złotych dziewięćdziesięciu dziewięciu groszy) – 10.000 Losów.
f) doładowanie w wysokości od 150 zł (stu pięćdziesięciu złotych) do 500 zł
(pięciuset złotych) – 20.000 Losów.
15. Dodatkowe Losy za doładowanie karty SIM zostaną przyznane Uczestnikowi nie
później niŜ w terminie 14 dni od dnia doładowania. Osoby, o których mowa w
punkcie 14 powyŜej, otrzymają od Organizatora wiadomość w formie SMS-a,
zawierającą informację, Ŝe Losy za opisane powyŜej doładowanie zostaną przyznane
Uczestnikowi po przesłaniu przez niego nieodpłatnej wiadomości SMS na numer
8009, co w rozumieniu Regulaminu stanowi rejestrację w Loterii Przyznane
Uczestnikowi Losy są uwzględniane w losowaniu nagrody tylko w dniu
następującym po dniu, w którym Uczestnik wyśle nieodpłatną wiadomość SMS na
numer 8009 W przypadku, gdy Uczestnik będzie chciał brać dalszy udział w Loterii,
powinien wysłać Zgłoszenie na odpłatny numer 7400 lub na inny numer wskazany w
materiałach reklamowych i promujących Loterię.
16. Uczestnik moŜe przystąpić w ramach udziału w Loterii do „Klubu Gracza”.
Uczestnik, który przystąpi do „Klubu Gracza”, będzie otrzymywał codziennie, od
dnia przystąpienia do „Klubu Gracza” do dnia 28 sierpnia 2010 roku, jedną
wiadomość w formie SMS-a, której koszt, w kwocie 4 zł. netto + 22% VAT (4,88 zł.
z VAT), poniesie Uczestnik. W celu przystąpienia do Klubu Gracza Uczestnik
powinien wysłać wiadomość SMS na numer 60400, o treści START KASA. Koszt
przesłania wiadomości na numer 60400 jest naliczany zgodnie z planem taryfowym
danego Uczestnika. Zasady obciąŜania Uczestnika kosztami związanymi z
otrzymywaniem opisanych powyŜej wiadomości SMS określa właściwy regulamin
świadczenia usług telekomunikacyjnych. Wraz z otrzymaniem tej wiadomości SMS
Uczestnik otrzymuje podwojenie Losów uzyskanych w związku z wysłaniem
swojego Zgłoszenia na odpłatny numer 7400 lub na inny numer wskazany w
materiałach reklamowych i promujących Loterię, pomiędzy godziną 0:00:00, a
godziną 23:59:59 w dniu, w którym otrzymał wiadomość SMS z Klubu Gracza. W
przypadku, gdy Uczestnik nie prześle swojego Zgłoszenia w dniu, w którym otrzymał
od Organizatora wiadomości SMS w ramach Klubu Gracza, zostanie mu przyznanych
200 Losów. Organizator zastrzega moŜliwość zwiększenia ilości Losów
przyznawanych z tego tytułu, o czym Uczestnik zostanie powiadomiony w
wiadomości SMS. Uzyskane w ten sposób Losy będą uwzględniane w losowaniu
odbywającym się w dniu następującym po ich uzyskaniu. KaŜdy Abonent lub
UŜytkownik sieci Operatora, w rozumieniu § 1 pkt 6 Regulaminu, moŜe przystąpić do
Klubu Gracza nie będąc jeszcze Uczestnikiem Loterii. W takim przypadku
przystąpienie do Klubu Gracza przez Abonenta lub UŜytkownika oznacza, iŜ
przystępuje on jednocześnie do Loterii i dokonuje w ten sposób Zgłoszenia.
17. W kaŜdym przypadku dodatkowe Losy, o których mowa w punktach powyŜej,
zostaną doliczone do Losów zgromadzonych przez danego Uczestnika i będą
uwzględniane w losowaniu nagród. Wszystkie Losy uzyskane przez danego
Uczestnika identyfikowanego przez numer telefonu, z którego przesyła Zgłoszenia
przez cały okres trwania Loterii, są rejestrowane w systemie teleinformatycznym
Organizatora i przypisywane do numeru telefonu komórkowego Uczestnika.
18. KaŜdy Uczestnik, który dokonał prawidłowego Zgłoszenia udziału w Loterii, bierze
udział w losowaniu nagród, na zasadach określonych w § 5 Regulaminu.
19. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest zainteresowany otrzymywaniem wiadomości
SMS od Organizatora moŜe wysłać, na numer 7400 lub na inny numer wskazany w
materiałach reklamowych i promujących Loterię, wiadomość SMS o treści „STOP”.
Wysłanie wiadomości SMS o takiej treści skutkuje zaprzestaniem wysyłania
dodatkowych informacji przez Organizatora, chyba, Ŝe Uczestnik ponownie przystąpi
do udziału w Loterii. Wysłanie wiadomości SMS o treści „STOP” nie oznacza
pozbawienia Uczestnika udziału w losowaniu nagród, o ile spełnił warunki określone
w niniejszym Regulaminie. W przypadku ponownego przystąpienia do Loterii do
ilości posiadanych przez Uczestnika Losów dolicza się Losy zdobyte przez niego
przed wysłaniem wiadomości SMS o treści „STOP”. Koszt wysłania powyŜszego
SMS-a na numer 7400 wynosi 4,00 zł. netto + 22% VAT (4,88 zł. z VAT), a na inny
numer wskazany w materiałach reklamowych i promujących Loterię koszt będzie
naliczony zgodnie z taryfą określoną dla tego numeru.
20. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest zainteresowany otrzymywaniem wiadomości
SMS od Organizatora w ramach Klubu Gracza, moŜe wysłać, na numer 60400
wiadomość SMS o treści „STOP KASA”. Wysłanie wiadomości SMS o takiej treści
skutkuje zaprzestaniem wysyłania informacji przez Organizatora w ramach Klubu
Gracza, chyba, Ŝe Uczestnik ponownie przystąpi do Klubu Gracza. Wysłanie
wiadomości SMS o treści „STOP KASA” nie oznacza pozbawienia Uczestnika
udziału w losowaniu nagród, o ile spełnił warunki określone w niniejszym
Regulaminie.
§ 4
Nagrody
1. Nagrodami w Loterii są nagrody dzienne, nagrody gwarantowane oraz nagroda
finałowa.
2. Nagrodami dziennymi są nagrody pienięŜne (w dalszej części Regulaminu zwane
„Nagrody Dzienne”). W dniach od 22 maja 2010 roku do 10 lipca 2010 roku
przyznanych zostanie 50 (pięćdziesiąt) Nagród Dziennych, w wysokości 50.000 zł.
(słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych) brutto kaŜda. W dniach od 11 lipca do 27
sierpnia 2010 roku przyznanych zostanie 48 (czterdzieści osiem) Nagród Dziennych,
w wysokości 100.000 zł. (słownie: stu tysięcy złotych) brutto kaŜda.
3. Nagroda Gwarantowana, to jednorazowy, bezpłatny dostęp do usługi multimedialnej
– dzwonka na telefon komórkowy. W Loterii zostanie przyznanych 4.000.000
(słownie: cztery miliony) Nagród Gwarantowanych. Wartość wszystkich Nagród
Gwarantowanych wynosi 200.000 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych) brutto.
4. Nagrodę finałową stanowi nagroda pienięŜna, w wysokości 1.000.000 zł. (słownie:
jednego miliona złotych) brutto, w dalszej części zwana „Nagroda Finałowa”.
5. Łączna pula nagród wynosi 8.500.000 zł. (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy
złotych) brutto.
6. Laureat nagrody nie moŜe przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
7. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa.
§ 5
Zasady wyłaniania Laureatów Loterii
1. Nagrody, przyznawane są w drodze losowań. Losowania przeprowadzane są w
siedzibie Organizatora, przez komputerowy program loteryjny zawierający aplikację
umoŜliwiającą losowanie za pomocą urządzeń elektronicznych zabezpieczających
przypadkowość wyboru, które wyeliminują ingerencję czynnika ludzkiego w trakcie
wyłaniania zdobywców nagród (zwanych dalej „Zwycięzcami Nagród”), spośród
numerów telefonów Uczestników.
2. Losowania, mające na celu wyłonienie Zwycięzców Nagród Dziennych będą
przeprowadzane w kaŜdy dzień roboczy, od poniedziałku do piątku, począwszy od
dnia 24 maja 2010 roku, do dnia 30 sierpnia 2010 roku, w którym odbędzie się
ostatnie losowanie Nagrody Dziennej. W dniach od wtorku do piątku będzie
przeprowadzane jedno losowanie, natomiast w poniedziałki będą przeprowadzane
trzy losowania, z zastrzeŜeniem postanowienia § 5 pkt 5 i 6 Regulaminu, z wyjątkiem
pierwszego dnia losowania tych Nagród tj. 24 maja 2010 roku, kiedy odbędą się dwa
losowania Nagrody Dziennej, według zasad opisanych poniŜej.
3. W kaŜdym losowaniu Nagrody Dziennej, biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy
dokonali przynajmniej jednego prawidłowego Zgłoszenia na zasadach opisanych w
Regulaminie, od godziny 0.00:00, do godziny 23.59:59 dnia poprzedzającego
losowanie, z zastrzeŜeniem postanowienia punktu § 5 pkt 4 i pkt 5 Regulaminu.
Numer telefonu kaŜdego Uczestnika figuruje na liście Uczestników losowania w
ilości stanowiącej odpowiednik wszystkich posiadanych przez niego Losów
(uprawnień do udziału w losowaniu), zgromadzonych od dnia przystąpienia do
Loterii, uzyskanych stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu.
4. W pierwszym losowaniu Nagrody Dziennej, odbywającym się w poniedziałek biorą
udział wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali przynajmniej jednego Zgłoszenia na
odpłatny numer 7400 lub na inny numer wskazany w materiałach reklamowych i
promujących Loterię, od godziny 0.00:00 do godziny 23.59:59 w piątek
poprzedzający losowanie. W drugim losowaniu Nagrody Dziennej, odbywającym się
w poniedziałek biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali przynajmniej
jednego Zgłoszenia na odpłatny numer 7400 lub na inny numer wskazany w
materiałach reklamowych i promujących Loterię, od godziny 0.00:00, do godziny
23.59:59 w sobotę poprzedzającą losowanie. W trzecim losowaniu Nagrody
Dziennej, odbywającym się w poniedziałek biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy
dokonali przynajmniej jednego Zgłoszenia na odpłatny numer 7400 lub na inny
numer wskazany w materiałach reklamowych i promujących Loterię, od godziny
0.00:00, do godziny 23.59:59 w niedzielę poprzedzającą losowanie.
5. W ostatnim dniu losowania Nagrody Dziennej, tj. 30 sierpnia 2010 roku odbędzie się
jedno losowanie, w którym wezmą udział wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali
przynajmniej jednego Zgłoszenia na odpłatny numer 7400 lub na inny numer
wskazany w materiałach reklamowych i promujących Loterię, od godziny 0.00:00, do
godziny 23.59:59 w piątek poprzedzający losowanie tj. 27 sierpnia 2010 roku.
6. W piątek 4 czerwca 2010 roku zostaną przeprowadzone dwa losowania Nagrody
Dziennej. W pierwszym losowaniu Nagrody Dziennej w tym dniu, biorą udział
wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali przynajmniej jednego Zgłoszenia na odpłatny
numer 7400 lub na inny numer wskazany w materiałach reklamowych i promujących
Loterię, od godziny 0.00:00 do godziny 23.59:59 w środę dnia 2 czerwca 2010 roku.
W drugim losowaniu Nagrody Dziennej w tym dniu biorą udział wszyscy Uczestnicy,
którzy dokonali przynajmniej jednego Zgłoszenia na odpłatny numer 7400 lub na
inny numer wskazany w materiałach reklamowych i promujących Loterię, od godziny
0.00:00 do godziny 23.59:59 w czwartek dnia 3 czerwca 2010 roku.
7. W kaŜdym losowaniu Nagród Dziennych zostanie wylosowana jedna Nagroda
Dzienna.
8. Losowanie, mające na celu wyłonienie Zwycięzcy Nagrody Finałowej odbędzie się w
dniu 30 sierpnia 2010 roku. W losowaniu Nagrody Finałowej biorą udział wszyscy
Uczestnicy, którzy dokonali przynajmniej jednego Zgłoszenia na odpłatny numer
7400 lub na inny numer wskazany w materiałach reklamowych i promujących
Loterię, od dnia 22 maja 2010 roku, od godziny 0.00:00, do dnia 29 sierpnia 2010
roku, do godziny 23.59:59.
9. W kaŜdym losowaniu Nagrody Dziennej i Nagrody Finałowej zostanie wyłoniony
jeden Zwycięzca danej Nagrody oraz dwóch rezerwowych kandydatów do danej
Nagrody.
10. O wynikach kaŜdego losowania oraz sposobie odbioru Nagród Dziennych i Nagrody
Finałowej, Zwycięzcy tych Nagród zostaną powiadomieni telefonicznie, w ciągu
dwóch dni roboczych od dnia danego losowania, pod numerem telefonu, za
pośrednictwem którego Uczestnik przesyłał swoje Zgłoszenia w ramach Loterii.
Organizator zastrzega, Ŝe rozmowa ze Zwycięzcą będzie nagrywana. Zwycięzca
zostanie uprzedzony o nagrywaniu rozmowy. Odmowa zgody na nagranie rozmowy
uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody, o czym
Zwycięzca zostanie poinformowany przed zadaniem pytania o wyraŜenie zgody na
nagrywanie rozmowy.
11. Organizator podejmuje trzy próby połączenia telefonicznego ze Zwycięzcą danej
Nagrody. Przez nieudaną próbę połączenia ze Zwycięzcą rozumie się nieodebranie
połączenia przez co najmniej 4 sygnały, włączenie się poczty głosowej, brak
moŜliwości nawiązania połączenia z uŜytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza
zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub
automatycznej sekretarki). W przypadku trzech nieudanych prób zrealizowania
połączenia ze Zwycięzcą danej Nagrody, Organizator, w tym samym dniu podejmuje
próbę połączenia z kandydatem rezerwowym do nagrody. Zasady opisane powyŜej
stosuje się w kaŜdym przypadku próby nawiązania kontaktu z osobą pretendującą do
Nagrody.
12. Nagrody Gwarantowane zostaną przyznane pierwszym 4.000.000 (słownie: czterem
milionom) osób, które prześlą swoje Zgłoszenie.
13. O przyznaniu Nagrody Gwarantowanej oraz o sposobie i warunkach jej aktywowania
Organizator poinformuje Uczestnika w wiadomości SMS przesłanej na numer
telefonu komórkowego, z którego Uczestnik przesłał Zgłoszenie, kaŜdego następnego
dnia po dokonaniu przez Uczestnika pierwszego prawidłowego Zgłoszenia.
14. Organizator zastrzega, Ŝe powiadomienie Zwycięzców Nagród Dziennych, Nagród
Gwarantowanych i Nagrody Finałowej o wygraniu Nagrody następuje wyłącznie w
formie opisanej powyŜej w § 5 pkt 10 i 11 lub 13 Regulaminu i tylko taka forma
powiadomienia stanowi podstawę roszczenia o wydanie danej Nagrody.
15. W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 5 pkt 10 i 11, Zwycięzca
Nagrody jest zobowiązany podać imię, nazwisko, datę urodzenia (celem weryfikacji
pełnoletniości), adres zamieszkania albo siedziby (miasto, kod pocztowy, ulica,
numer domu, numer lokalu) i numer konta bankowego (w przypadku zwycięzcy
nagrody pienięŜnej) oraz złoŜyć oświadczenie, iŜ nie jest osobą, o której mowa w § 1
pkt 6 Regulaminu. W przypadku braku moŜliwości podania numeru konta
bankowego w opisanej powyŜej rozmowie, Zwycięzca nagrody pienięŜnej jest
zobowiązany przesłać numer konta (faxem lub e-mailem) najpóźniej w dniu
następującym po dniu telefonicznego zawiadomienia o wygraniu Nagrody.
16. W trakcie rozmowy, o której mowa powyŜej, Zwycięzca Nagrody moŜe złoŜyć
oświadczenie o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych lub
publikację swojego wizerunku lub głosu w środkach masowego przekazu i/lub
środkach komunikacji elektronicznej. W przypadku, gdy w trakcie rozmowy
telefonicznej Zwycięzca Nagrody wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych
lub publikację swojego wizerunku lub głosu w środkach masowego przekazu i/lub
środkach komunikacji elektronicznej, Organizator zastrzega sobie moŜliwość
zwrócenia się do Laureata o potwierdzenie złoŜenia oświadczenia o wyraŜeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych lub publikację swojego wizerunku lub głosu w
formie pisemnej.
17. Aktualizowana lista Zwycięzców Nagród jest udostępniona do wglądu dla
Uczestników w siedzibie Organizatora. Organizator zastrzega sobie moŜliwość
publikowania listy Zwycięzców Nagród na stronie internetowej: http://www.era.pl, przez
cały okres trwania Loterii oraz po jej zakończeniu. Na liście publikowane będzie imię
oraz nazwa miejscowości zamieszkania Zwycięzcy Nagrody.
18. KaŜdy Uczestnik moŜe być w ramach całej Loterii nagrodzony tylko jednokrotnie w
ramach tej samej kategorii Nagród (Nagród Dziennych i Gwarantowanych). Oznacza
to, Ŝe Uczestnik, który juŜ raz został nagrodzony w Loterii Nagrodą Dzienną lub
Nagrodą Gwarantowaną, nie moŜe ponownie zostać nagrodzony taką samą nagrodą,
nawet w przypadku, gdy dokonywał zgłoszeń w Loterii z więcej niŜ jednego numeru
telefonu. Uczestnik nagrodzony Nagrodą Dzienną lub Nagrodą Gwarantowaną moŜe
zostać nagrodzony Nagrodą Finałową. W przypadku, gdyby okazało się, Ŝe
Zwycięzcą danej Nagrody Dziennej jest osoba, która juŜ uzyskała taką nagrodę w
Loterii, Organizator podejmie próbę połączenia z kandydatem rezerwowym,
stosownie do § 5 pkt 10 i 11 Regulaminu.
19. Jedno Zgłoszenie moŜe zostać nagrodzone tylko jeden raz, z zastrzeŜeniem, Ŝe
Zgłoszenie nagrodzone Nagrodą Dzienną, lub Nagrodą Gwarantowaną, przyznaną przed
dniem losowania Nagrody Finałowej bierze udział w losowaniu Nagrody Finałowej.
20. Z przeprowadzonych losowań Komisja Nadzoru sporządza protokoły.
21. Wyłanianie Zwycięzców Nagród (Dziennych, Gwarantowanych i Nagrody
Finałowej) zostanie zakończone do dnia 10 września 2010 roku. W przypadku, gdy
do dnia 10 września 2010 roku nie zostanie wyłoniony Zwycięzca którejkolwiek z
Nagród (Dziennych, Gwarantowanych i Nagrody Finałowej), nagroda ta pozostanie
w dyspozycji Organizatora.
§ 6
Przekazanie nagród
1. W celu weryfikacji danych i wydania Nagrody, Zwycięzca jest zobowiązany do
podania Organizatorowi, w trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w § 5 pkt
10 i 11, określonych tam danych (imienia, nazwiska, adresu miejsca zamieszkania,
daty urodzenia, numeru PESEL a w przypadku osób prawnych dodatkowo: nazwy
firmy oraz siedziby).
2. Niespełnienie powyŜszych warunków, w szczególności odmowa podania Ŝądanych
danych lub złoŜenia stosownych oświadczeń powoduje wykluczenie danego
Uczestnika z Loterii, z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody i
jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak równieŜ uprawnia
Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.
3. W celu weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie,
Organizator moŜe zaŜądać od Zwycięzcy Nagrody złoŜenia oświadczenia o tym, Ŝe
jest osobą posiadającą aktywną kartę SIM/USIM w sieci Operatora, w szczególności
UŜytkownikiem albo Abonentem sieci Operatora, w rozumieniu § 1 pkt 6
Regulaminu lub osobą, która została upowaŜniona przez wyŜej wskazaną osobę do
dokonania zgłoszenia udziału w Loterii uŜywając naleŜącego do niego numeru
telefonu oraz złoŜenie przez Zwycięzcę Nagrody oświadczenia, Ŝe nie jest osobą, o
której mowa w § 1 pkt 6 Regulaminu.
4. W przypadku, gdy jednym ze Zwycięzców Nagrody okaŜe się osoba, która wzięła
udział w Loterii przy uŜyciu karty SIM innej osoby, do czego została pisemnie
upowaŜniona przez właściciela karty, dodatkowym warunkiem uzyskania nagrody
jest przesłanie przez nią (faxem lub e-mailem), w dniu następującym po dniu
telefonicznego zawiadomienia o wygraniu nagrody, kopii pisemnego oświadczenia
właściciela karty SIM potwierdzającego, Ŝe osoba korzystająca z jego karty SIM
została przez niego upowaŜniona do udziału w Loterii z wykorzystaniem naleŜącej do
niego karty SIM („UpowaŜnienie I”). Formularz „UpowaŜnienia I” dostępny jest do
pobrania na stronie internetowej http://www.era.pl. Przyjmuje się, Ŝe w przypadku
doręczenia kopii stosownego oświadczenia przez Zwycięzcę Nagrody, osoba
upowaŜniona przez właściciela karty SIM zostanie uznana za Uczestnika Loterii i
Zwycięzcę Nagrody. Natomiast w przypadku, gdy osoba korzystająca z cudzej karty
SIM nie dysponuje pisemnym upowaŜnieniem właściciela karty, dodatkowym
warunkiem uzyskania nagrody przez właściciela karty SIM jest przesłanie (faxem lub
e-mailem), w dniu następującym po dniu telefonicznego zawiadomienia o wygraniu
nagrody, kopii pisemnego oświadczenia właściciela karty SIM potwierdzającego, Ŝe
osoba korzystająca z jego karty SIM działała w jego imieniu i na jego rzecz i Ŝe
właściciel karty potwierdza swoje uczestnictwo w Loterii i przyjmuje nagrodę
(„UpowaŜnienie II”). Formularz „UpowaŜnienia II” dostępny jest do pobrania na
stronie internetowej http://www.era.pl. Przyjmuje się, Ŝe w przypadku doręczenia kopii
stosownego oświadczenia przez Zwycięzcę Nagrody, właściciel karty SIM zostanie
uznany za Uczestnika Loterii i Zwycięzcę Nagrody.
5. W przypadku niepodania w rozmowie telefonicznej, o której mowa w § 5 pkt 10 i 11
Regulaminu wymaganych danych lub nie złoŜenia wymaganych oświadczeń przez
Zwycięzcę Nagrody, Organizator podejmuje próbę połączenia z kandydatem
rezerwowym. W kaŜdym przypadku połączenia telefonicznego z kandydatem
rezerwowym do nagrody stosuje się zasady określone w § 5 pkt 10 i 11 oraz w § 6 pkt
1 Regulaminu. W przypadku, gdy Laureat nie spełni warunków określonych w § 5
pkt 15 lub w niniejszym paragrafie lub zaistnieją okoliczności określone w § 5 pkt 16
Regulaminu, wówczas nastąpi weryfikacja prawa do nagrody pierwszego kandydata
rezerwowego do nagrody. Weryfikacja kandydatów rezerwowych będzie przebiegała
zgodnie z procedurą określoną w § 5 pkt 10, 11 i 15 oraz § 6 pkt 1, 3 i 4 Regulaminu.
6. W przypadku, gdy w zakreślonym powyŜej w punkcie 4 niniejszego paragrafu
Zwycięzca Nagrody nie przedstawi Organizatorowi „UpowaŜnienia I” lub
„UpowaŜnienia II”, Zwycięzca Nagrody lub właściciel karty SIM nie nabędzie
uprawnienia do otrzymania nagrody. W takim przypadku nagroda przypada
kandydatowi rezerwowemu. Organizator podejmuje próbę połączenia z kandydatem
rezerwowym, w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym
bezskutecznie upłynie określony w punkcie 4 termin na przesłanie „UpowaŜnienia I”
lub „UpowaŜnienia II”. W kaŜdym przypadku połączenia telefonicznego z
kandydatem rezerwowym stosuje się zasady określone w § 5 pkt 10 i 11 oraz w § 6
pkt 1 Regulaminu.
7. Nagroda Gwarantowana zostanie wydana Laureatowi Nagrody w następujący sposób:
Organizator prześle do Zwycięzcy Nagrody Gwarantowanej, w dniu następującym po
dokonaniu przez Uczestnika pierwszego prawidłowego Zgłoszenia, wiadomość SMS,
która będzie zawierała w swojej treści link zawierający adres do strony wap na której
Lauerat będzie mógł odebrać Nagrodę Gwarantowaną. Wiadomość SMS będzie
zawierała równieŜ krótką instrukcją dotyczącą sposobu aktywacji tej Nagrody.
Przesłanie powyŜszej wiadomości SMS, w rozumieniu niniejszego Regulaminu,
uznaje się jako wydanie Nagrody Gwarantowanej.
8. Warunkiem prawidłowego pobrania Nagrody Gwarantowanej jest posiadanie telefonu
dysponującego techniczną moŜliwością pobrania danej usługi multimedialnej. W celu
pobrania Nagrody Gwarantowanej naleŜy wejść na stronę WAP podaną w
komunikacie SMS, o którym mowa powyŜej. Opłata za transmisję danych jest zgodna
z planem taryfowym Operatora.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z pobraniem Nagrody
Gwarantowanej przez Zwycięzcę tej Nagrody, będące wynikiem nieprawidłowego
działania sprzętu telefonicznego, jego błędnej konfiguracji bądź próby pobrania
Nagrody Gwarantowanej na telefon, który nie ma technicznych moŜliwości pobrania
usług multimedialnych.
10. Nagrody Dzienne i Nagroda Finałowa zostaną przekazane przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zwycięzców Nagród Dziennych i Zwycięzcę Nagrody
Finałowej, w rozmowie telefonicznej, o której mowa w § 5 pkt 10 i 11 Regulaminu,
lub przesłanego zgodnie z § 5 pkt 15 Regulaminu, w terminie do dnia 5 października
2010 roku, po otrzymaniu przez Organizatora wymaganych od Zwycięzcy
oświadczeń.
11. Wydawanie nagród w Loterii zostanie zakończone w terminie do dnia 5 października
2010 roku.
12. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
podatkowego.
13. W przypadku, gdyby okazało się, Ŝe Zwycięzcą którejkolwiek Nagrody jest osoba, o
której mowa w § 1 pkt 6 Regulaminu, osoba taka nie uzyskuje prawa do nagrody. W
takim przypadku Organizator podejmie próbę połączenia z kandydatem rezerwowym
do danej Nagrody. W kaŜdym przypadku połączenia z kandydatem rezerwowym
stosuje się zasady określone w § 5 pkt 10, 11 i 15 oraz w § 6 pkt 1 Regulaminu.
§ 7
Postępowanie reklamacyjne i przedawnienie roszczeń.
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Loterii Uczestnicy powinni
zgłaszać na piśmie, w czasie trwania Loterii, jednakŜe nie później, niŜ w terminie do
dnia 11 października 2010 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji
decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje złoŜone po tym terminie nie będą
rozpatrywane. Organizator zastrzega, Ŝe reklamacje, które wpłyną do siedziby
Organizatora po dniu 15 października 2010 roku nie będą rozpatrywane,
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika i numer
telefonu, za pomocą którego Uczestnik dokonywał Zgłoszeń w ramach Loterii, a
takŜe dokładny opis i powód reklamacji, treść wysłanej wiadomości SMS, której
reklamacja dotyczy, datę i godzinę wysłanej wiadomości SMS.
3. Reklamacja winna być zgłoszona na adres Organizatora: AVANTIS S.A. 00-103
Warszawa, ulica Królewska 16, z dopiskiem na kopercie: „Loteria ERA KASY”.
4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych, od daty ich otrzymania
przez Organizatora.
5. Organizator rozpatrywać będzie wszelkie reklamacje na podstawie Regulaminu.
6. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiąŜąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik
o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres
wskazany w reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji, wraz z zawiadomieniem o sposobie
jej rozpatrzenia zakończy się do dnia 26 października 2010 roku.
7. Wszelkie roszczenia Uczestnika w stosunku do Organizatora z tytułu urządzenia
Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się
wymagalne.
8. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia
reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
§ 8
Ograniczenie roszczeń.
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedostarczenia lub opóźnienia
przesłanych przez Uczestnika wiadomości SMS z przyczyn leŜących po stronie
Operatora. Jednocześnie Operator rozpatruje reklamacje wyłącznie związane ze
świadczeniem usług telekomunikacyjnych
2. Organizator nie bierze równieŜ odpowiedzialności za połączenia i funkcjonowanie
sprzętu telefonicznego, usługi pocztowe, kurierskie, działanie sieci internetowej oraz
za wszelkie działania osób trzecich.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemoŜność odbioru nagrody z
przyczyn leŜących po stronie Zwycięzcy nagrody.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, w której Zgłoszenia wysłane
zostaną na numer 7400 lub na inny numer wskazany w materiałach reklamowych i
promujących Loterię przez osoby nieuprawnione. Wszelkie konsekwencje związane z
uczestnictwem w Loterii z wykorzystaniem danej karty SIM/USIM przez osobę
nieuprawnioną, ponosi ta osoba.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zgłoszenia błędnie dokonane przez
Uczestników.
§ 9
Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Loterii, a w
szczególności w celu przyjmowania Zgłoszeń, komunikacji z Uczestnikami oraz
wydania nagród Zwycięzcom Nagród. Uczestnicy podają dane dobrowolnie z
zastrzeŜeniem, Ŝe odmowa podania danych moŜe uniemoŜliwić uczestnictwo w
Loterii i wydanie nagród.
2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Administratorem danych osobowych jest AVANTIS S.A., z siedzibą w Warszawie
(00-103), przy ulicy Królewskiej 16. Osobie, której dane osobowe dotyczą,
przysługuje prawo dostępu do treści jej danych osobowych i prawo ich poprawiania.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Loterii dostępny jest w siedzibie Organizatora: AVANTIS S.A. 00-103
Warszawa, ulica Królewska 16 oraz na stronie internetowej: http://www.era.pl.
2. Operator nie wykonuje jakichkolwiek czynności związanych z realizacją Loterii, w
szczególności nie przyjmuje zgłoszeń w Loterii, nie przeprowadza losowań i nie
sprawuje nadzoru nad przebiegiem Loterii. Operator, w ramach świadczonych
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.
z 2004, Nr 171, poz. 1800 ze zm.) publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych
udostępnia sieć telekomunikacyjną i pobiera opłaty za wysłane przez Uczestnika
wiadomości SMS lub inne usługi telekomunikacyjne, o których mowa w niniejszym
Regulaminie. Aktualna wersja Regulaminu udostępniana jest na stronie http://www.era.pl
przez Organizatora za zezwoleniem Operatora.
3. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Loterii rozpatrywane będą
przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych
(Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540).
Awatar użytkownika
Gość
 

Re:

Gość Pią Cze 11, 2010 11:04 pm

walter napisał(a):tylko Orange ;)
Wróć do Telekomunikacja

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość